Ngày đầu học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19.

Ngày đầu học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19.

Lượt xem:

Hôm nay, ngày 4/5 học sinh  trường TH Đại Cường đi học trở lại sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị, đón học sinh đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh, y tế. Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm,  thường xuyên... ...