Báo cáo tổng kết Hội thi GVCN lớp giỏi

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 03/3/2016 của trường tiểu học Đỗ Văn Quả về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2015- 2016, trường tiểu học Đỗ Văn Quả tiến hành tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường vào ngày 12/3/2016 với kết quả cụ thể như sau:

  1. Nhận định chung về kết quả của Hội thi:

Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức định kỳ, theo quy mô cấp Trường.

Hội thi đã tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi của trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp; góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh; góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

  1. Ưu điểm và tồn tại:
  2. Ưu điểm:

Giáo viên dự thi đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết trong công tác chủ nhiệm; kế hoạch chủ nhiệm cũng như các kế hoạch năm học, tháng, tuần đều nêu rõ công việc sẽ làm và kết quả công việc.

  1. Tồn tại:

Một số giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm chưa trình bày đúng về hình thức, nội dung có chỗ còn sơ sài, biện pháp đưa ra còn chung chung, còn sai lỗi chính tả về cách viết hoa một số từ quy định theo Thông tư 01.

Một vài thành viên trong Ban Bình bầu chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình.

  1. Rút kinh nghiệm qua Hội thi:

– Ban Tổ chức cần rút kinh nghiệm trong việc bình bầu: thời gian bình bầu nên đưa vào cuối năm học.

– Giáo viên chủ nhiệm cần tích cực chủ động rèn luyện kĩ năng chủ nhiệm của mình hơn nữa; chủ động nghiên cứu để viết những kinh nghiệm thiết thực trong công tác chủ nhiệm lớp; không dừng lại ở Hội thi mà cần tích cực ứng dụng vào công tác chủ nhiệm lớp hằng ngày để việc tổ chức Hội thi của nhà trường luôn có ý nghĩa thiết thực.

  1. Thống nhất kết quả Hội thi:

– Tổng số giáo viên dự thi (giáo viên chủ nhiệm lớp)      : 9/10 –  tỉ lệ 90%

– Tổng số sáng kiến kinh nghiệm đạt yêu cầu                       : 7/9 –   tỉ lệ 77.8%

– Tổng số phiều có nội dung đạt dưới 8 điểm                        : 02 phiếu (22.2%)

– Tổng số người có trung bình 40 điểm trở lên                 : 07 người (77.8%)

– Tổng số người được công nhận GVCNLG cấp Trường : 07 người (77.8%)

– Tổng số người được phát giải                                               : 05 người (71.4%)

  1. Kết quả bình chọn:

– Được công nhận “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp trường: 7 giáo viên:

cô Nguyễn Thị Kim Cương    GVCN lớp 1A

cô Phạm Thị Xinh                   GVCN lớp 1B

cô Đỗ Thị Bảy                        GVCN lớp 2A

cô Trần Thị Tám                    GVCN lớp 2B

cô Trần Thị Năm                    GVCN lớp 3A

cô Trần Thị Năm                    GVCN lớp 3B

cô Đỗ Thị Hương                    GVCN lớp 5B

Trên đây là báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2015- 2016 của trường tiểu học Đỗ Văn Quả.