Lễ bế giảng năm học 2020 – 2021 giữa thời Covid-19.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2021 Trường TH Đại Cường tổ chức Lễ bế giảng năm học 2020 – 2021, với  hình thức Bế giảng tại lớp học. Nhà trường khuyến khích giáo viên tổ chức Lễ bế giảng sao cho ý nghĩa đối với học sinh giữa thời Covid-19.