• Cô giáo: Trần Thị Kim Oanh
 • Ban Giám Hiệu
 • P Hiệu trưởng
 • 01673762579
 • Địa chỉ: Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam Gmail: kimoanh72dl@gmail.com
Cô giáo: Trần Thị Cẩm Hà
 • Cô giáo: Trần Thị Cẩm Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 01672157872
 • Địa chỉ: Đại Minh - Đại Lộc - Quảng Nam Email: hacam72@gmail.com
Thầy giáo: Phạm Trí
 • Thầy giáo: Phạm Trí
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0989277162
 • Địa chỉ: Đại Cường - Đại Lộc - Quảng Nam Email: phamtri1963@gmail.com