Tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông

Tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 187/ PGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông năm học 2021 – 2022; Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông  đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; khuyến khích tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo... ...
Lễ bế giảng năm học 2020 – 2021  giữa thời Covid-19.

Lễ bế giảng năm học 2020 – 2021 giữa thời Covid-19.

Lượt xem:

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2021 Trường TH Đại Cường tổ chức Lễ bế giảng năm học 2020 – 2021, với  hình thức Bế giảng tại lớp học. Nhà trường khuyến khích giáo viên tổ chức Lễ bế giảng sao cho ý nghĩa đối với học sinh giữa thời Covid-19.     ...
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   ...