Tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 187/ PGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông năm học 2021 – 2022; Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông  đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; khuyến khích tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông    hưởng ứng “Tháng cao điểm An toàn giao thông, tháng 9/2021” và trong năm học 2021-2022 cho học sinh;

Sáng ngày 27/9/2021 Liên đội trường TH Đại Cường tổ chức Tuyên truyền luật An toàn giao thông năm 2021;

Về tham dự với buổi tuyên truyền có Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trưng Vương – Trưởng công xã Đại Cường, cùng tất cả quý thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường và tất cả các em học sinh khối 4,5;

Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền.